Du er her: Forside | Østfold | Askim | Presentasjon
Askim kommune

Presentasjon av Askim kommune

Askim er Østfolds 5. by og regionssenter i Indre Østfold. Kommunen ligger sentralt ved E18. Askim er attraktiv for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø.

"Kraftsenteret Askim" er bystyrets visjon for utviklingen. Denne visjonen ble formulert i 1992 og har vært grunnlaget for utviklingen fram mot den regionsenterfunksjonen Askim har i dag. Askim ligger 130,1 meter over havet.

Solbergfoss kraftverk

Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er idag lokalisert til Askim.

askim kirke

Askim kommune har et folketall på ca 14.500 og vokser med 100-150 innbyggere hvert år. Askim har disponible arealer både til befolkningsvekst, vekst i antall arbeidsplasser og vekst i andre aktiviteter. Kommunen har en størrelse på ca. 68 km² og har ett konsentrert tettsted. Største­delen av bebyggelsen ligger mindre enn 2 km fra sentrum. Sentrum er konsentrert, med klart bypreg og bystruktur, både når det gjelder bebyggelse og aktiviteteter - stort sett innenfor en radius på 200m. Størstedelen av befolkningen i Indre Østfold har mindre enn 20 minutters reisetid til Askim sentrum. Askim er regionsenteret og tyngdepunktet i Indre Østfold i forhold til befolkning, næringsliv, handel, offentlige virksomheter og aktiviteter knyttet til kultur/fritid.

Østfoldbadet i Askim

I Askim kommune er det et svært variert næringsliv med noen store og mange små virksomheter. Mange av bedriftene i Askim er orientert mot regionale, nasjonale og internasjonale markeder. Askim er en av landets største kraftkommuner (ca. 3% av vannkraftproduksjonen i Norge) med 3 store elvekraftverk i Glomma.

Lokalsamfunnet har gjennomgått en stor omstilling fra en situasjon med hovedvekt på store industrivirksomheter til en situasjon med stor næringsmessig spredning og variasjon. Mer enn halvparten av næringsvirksomheten er "skiftet ut" i løpet av et par 10-år samtidig som antall arbeidsplasser totalt har vokst. Næringsvirksomhetene i Askim er ikke lenger "konsentrert" om store industrivirksomheter, slik det var tidligere. Næringslivet er mer "robust" med stor spredning på mange bedrifter i ulike bransjer.
Bilde4
Askim er et lokalsamfunn med stor kreativitet og evne til nyskaping og omstilling. Denne utviklingen fortsetter. Det er stor vilje til satsing som omfatter både privat og offentlig virksomhet. Sentrumsområdene utvikles videre med basis i ny næringsvirksomhet, nye kultur- og fritidsaktiviteter, nye boliger og nye samferdselstiltak. Mange utbyggingsprosjekter er under planlegging, med sikte på snarlig realisering.

Nye næringsvirksomheter søker til de mest "urbane" områdene i en region. Askim kommune forventes å få større vekst i både innbyggertallet og i nye arbeidsplasser, enn i de øvrige kommunene i Indre Østfold. Trenden med at stadig flere innbyggere fra nabokommuner reiser til arbeidsplasser i Askim, fortsetter.

(Kilde; Askim.kommune.no)
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet