Bremanger kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 3895
Fylke: Sogn og Fjordane

Presentasjon av Bremanger kommune

E-post Skriv ut
Bremanger kommune er Sogn og Fjordane i miniatyr! Her får du ei oppleving av heile fylket – frå storhavet til isbre på nokre timar.

Grotle strand
Grotle strand

Trygge og gode oppvekst- og nærmiljø er avgjerande for at folk skal trivast. Like viktig som kvaliteten på det kommunale tenestetilbodet er mangfaldet innanfor kulturlivet. Idrett og dei frivillige organisasjonane står for kulturelle møtestader og sosiale nettverk. Aktiviteten i kor, korps, musikklag og rockeklubbar visar at musikk står sterkt i den lokale identiteten. Kvart år vert det arrangert arrangement som «Sommerakademiet» og «Bremanger Rockweekend» med profesjonelle aktører og stor oppslutnad. Slik utviklar vi kommunen.

Isefjorden
Isefjorden

Naturopplevingane i Bremanger er både unike og kraftige. Åleine på jakt, fisketur på fjorden eller på utflukt med turlaget – naturen her er skapt for rekreasjon og fysisk utfalding. I naturreservat og landskapsvernområder kan ein i våre 830 kvadratkilometer også nyte dyrelivet og stillheten. Det er mellom anna dette som gjer at vi trivst, og at vi finn det gode liv i Bremanger.
Bilde3
I Bremanger får du verkeleg smaken av heile fylket. På berre nokre timar har du fått med deg opplevingar som spenner frå storhavet til isbreen! Dyrelivet i Bremanger er rikt og variert.Vi har verna område for sjøfugl, samstundes som du finn naturreservat i fjellet. Våtmarksområde og landskapsvernområde vitnar nettopp om eit Sogn og Fjordane i miniatyr. Jakt på hjort og småvilt er like spennande som å fiske i dei utallege fjellvatna som ligg heilt opp mot 1000 meters høgde. Vil du klatre i fjellheimen kan du nå heilt opp til 1600 meter over havet.
Bilde4
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet