Marnardal kommune
Om kommunen


Antall innbyggere: 2240
Fylke: Vest-Agder

Presentasjon av Marnardal kommune

Marnardal er en typisk innlandskommune i Vest-Agder med et innbyggertall på ca. 2220 og et areal på 396 km2. Vi liker å kalle oss "den grønne kommunen" og er stolte av å kunne by på vakker, frodig natur og et vell av opplevelser hele året. I Mandalselva biter laksen igjen etter at landets største kalkingsprosjekt er igangsatt her. Fiske representerer et eventyr både for fiskeentusiaster og for Marnardal.
Skitt fiske i Marnardal

Marnardal er en av de mindre kommunene i indre Vest-Agder. Kommunen ligger sentralt med en avstand til Mandal på 17 km, til Kristiansand 45 km fra kommunegrensen. Kommunen har ikke noe entydig sentrum, men tettsteder i Øyslebø, Marnardal, Laudal og Bjelland. Kommuneadministrasjonen er lagt til Heddeland. Elva er sentral og slynger seg langs hele den langstrakte kommunen. Ellers er det jord- og skogarealer som preger bildet. Det er over 400 gårdsbruk/småbruk i kommunen.

Heddeland aktivitetshus

Vi har satset på gode skoletilbud og barnehager i lokalmiljøene. Sammen med et rikt kultur- og fritidstilbud gjør dette Marnardal til en god kommune å bo i.
Oppvekst og levevilkårene i Marnardal er prega av stabilitet og trygge forhold. Eldeomsorgen er godt utbygd med hjemmesykepleie, syke- og aldershjem, eldreboliger og PU boliger. Det er god legedekning med 3 fastleger, tannlege og 2 fysioterapeuter, hvor det bla. tilbys terapiridning.

Bjelland kirke

Nest etter kommunen er Terrengtransport kommunens største arbeidsplass og på grunn av kommunens beliggenhet er det mye dagpendling til Mandal, Kristiansand og andre nærliggende tettsteder.
Det er god veiforbindelse inn og ut av kommunen og grei arbeidspendlingsavstand både til Mandal og Kristiansand. Togstasjon på Marnardal gir også gode reisemuligheter. Bygderuta er blitt meget popu1ær, og er et godt tilbud. For transport er det bare å ringe og bestille tur fra sted til sted til en rimelig pris. Kommunen er med i et større interkommunalt samarbeid om breibånd og er i ferd med å bygge ut dette.

Naturbilde

Tilskudd til bosetting
Kommunen gir tilskudd ved bygging av ny bolig. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.
 
Kontakt oss - HitTilOss.no 2010 © Beskyttet av lov om opphavsrett - Design og utvikling: Helgøy Design
Siste fra eiendomsmarkedet